Šerm španělským rapírem

   Jak už název napovídá nejedná se o čistou španělskou školu šermu La Verdadera Destreza, ale spíše o využití jejích principů v ovládání zbraně, těla i mysli. Vzhledem k úpadku této školy v 18. století je dnes prakticky nemožné nalézt přímou linii na staré šermířské mistry a musíme se spoléhat jen na jejich knihy, případně hledat principy pohybů ve španělském tanci či v býčích zápasech. Šerm španělským rapírem tedy částečně vychází ze studia starých manuálů (nejen o španělském šermu), ale i ze zkušeností se současným šermem a s bojovými uměními beze zbraní. Je z části přizpůsoben současnosti, kdy turnaje a duely probíhají v přátelském duchu, šermuje se tupou zbraní podle pravidel, v ochraném oblečení a vážná zranění jsou nežádoucí, tedy víceméně opak původních duelů a střetů v období největší slávy této školy v 16. a 17. století.


Co cvičíme

   Naše metoda šermu je zaměřena na soubojový šerm s minimem pravidel. Cílem našich cvičení je zdokonalení práce se zbraní, uvolnění těla i mysli ve stresových situacích, zlepšení koordinace pohybů a koncentrace a zvýšení fyzické kondice. Ke cvičení používáme dlouhé rapíry s příčkou a k lepšímu pochopení některých principů také šavle, meče a kráké tyče. Důležitou součástí tréninků je testování dovedností ve volném šermu.