Semináře

   Pro všechny zájemce se během roku nepravidelně konají 3 - 6 hodinové tématicky zaměřené semináře. Postupně se budeme věnovat (nebo jsme se věnovali) těmto tématům:

- uvolnění v držení a vedení zbraně

- citlivost v držení zbraně

- uvolněná chůze a přenos váhy

- práce s prostorem a manipulace soupeře chůzí

- napojení se na soupeře

- kontrola soupeřovy zbraně změnou pozice, vedením, převahou

- práce s volnou rukou a levoruční dýkou (kontrola, vedení a odzbrojení soupeře)

- bezpečný vstup do soupeřova prostoru, bezpečné provedení útoku

- práce s myslí a se záměrem

- šerm rapírem proti jiné zbrani

Každé téma má základní a pokročilou úrověň, takže se budou opakovat, navzájem prolínat a doplňovat.