Kde a kdy

Šermujeme v Brně - tělocvična

Tréninky jsou

- ve čtvrtek od 17:30 do 19:30 hod.

- 1x za dva měsíce volný šerm  - pravidla

- nepravidelně víkendový seminář

Zájemci o pravidelné cvičení nebo volný šerm pište na info@destreza.cz

Pravidla otevřeného volného šermu

- hlavní slovo má vždy vedoucí lektor

- nutná je aktivní účast, nelze se pouze přijít podívat

- před a během volného šermu je přísný zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek ovlivňujících chování

- jsou povoleny pouze bezpečné zbraně (tupé s ochraným hrotem)

- o bezpečnosti zbraně rozhoduje vedoucí lektor

- účastníci musí mít ochrané pomůcky (šermířská nebo jiná vhodná maska, bezpečná vesta, rukavice, případně další chrániče)

- zbraně si duelanti vybírají dle vlastního uvážení (nemusí být nutně vždy kord proti kordu)

- ke každému duelu je určen sekundant, který má právo kdykoli souboj ukončit

- duel je časově omezen na 5 minut (max. 10 minut)

- při duelu se nediskutuje a ani se nijak bezdůvodně nepřerušuje (rovnání čepele či ztráta zbraně není dostatečný důvod k přerušení)

- přerušení je možné jen ze závažných důvodů (zranění, poškozená zbraň, uplynutí časového limitu, rozhodnutím sekundanta)

- duel se přerušuje hlasitým "STOP" kýmkoli ze zúčastněných (duelanti, sekundant)

- ostatní účastníci volného šermu nesmí vyrušovat  ani nijak zasahovat do probíhajícího duelu

- při nevhodném chování může být dotyčný z volného šermu vykázán (přílišná agresivita, drzost ..... atd.)

Tato pravidla by měla přispět k bezpečnosti a pohodě při volném šermu. Není cílem soupeře nutně zlikvidovat, ale zašermovat si. Na druhou stranu, aby volný šerm přinesl užitek je potřeba se při duelu maximálně koncentrovat a věnovat se mu naplno.